WODOSERWIS
Wodoserwis - logo firmy

Lokalizacja wycieku wody - WODOSERWIS

 


lokalizator rurociągów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do góry 

l wykrywanie wycieków wody l lokalizacja uzbrojenia l wibroakustyka l monitoring l o firmie l kontakt l normy zużycia wody l przepisy badania szczelności


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do góry 

 

Wykrywanie wycieków wody

Lokalizowanie miejsc, niewidocznych w terenie, wycieków wody z sieci wodociągowej lub ciepłowniczej za pomocą specjalistycznego, profesjonalnego sprzętu nasłuchu akustycznego, niezależnie od głębokości posadowienia
i warunków budowlanych.

 
       Straty rzeczywiste w rurociągach wpływają niekorzystnie na wyniki finansowe przedsiębiorstw wodociągowych, gdyż ilości wyciekającej wody nie są sprzedane.
U odbiorców wody, wyposażonych w rozległe przyłącza lub wewnętrzne sieci wodociągowe, straty mają przełożenie w zwiększonych opłatach za nie zużytą faktycznie wodę i za zrzut ścieków do kanalizacji, ponieważ ilość odprowadzanych ścieków dostawca wody wylicza z ilości wody zmierzonej przez przepływomierze rozliczeniowe.
Wody z wycieków często nie docierają do kanalizacji, gdyż odprowadzane są wprost do ziemi lub innego odbiornika.

Lokalizacja uzbrojenia wod-kan

   lokalizator rurociągów metalowych i studzienek na rozgałęzieniach do głębokości 6 metrów 
Trasy sieci rurociągów metalowych wykrywane są do głębokości 6,0 m.
Metalowe pokrywy studzienek, hydrantów, trzpienie zasuw przykryte ziemią, betonem, itp. wykrywane  są do głębokości 2,5 m, a studnie na odgałęzieniach sieci
do głębokości 6,0 m.
Lokalizacje ciśnieniowych rurociągów wykonanych z tworzywa lub betonu, napełnionych  wodą.


Do  lokalizowania  przebiegu  rurociągów  niemetalowych, napełnionych  wodą, Firma  Wodoserwis  wykorzystuje  własne,  innowacyjne  rozwiązanie  techniczne  polegające  na  wytwarzaniu  niewielkich  uderzeń  hydraulicznych (mniejszych  lub  większych - w  zależności  od  potrzeb)  w  badanym  rurociągu  i  nasłuchu  podłoża, identyfikując w ten sposób  przebieg  rurociągu.
Wykorzystywane  jest  tu  podłączenie  do  rurociągu  poprzez  hydrant  lub  armaturę  czerpalną  w  budynku.

Inwentaryzacja istniejącego uzbrojenie terenu
Rysunki sytuacyjne: zlokalizowanej lub zinwentaryzowanej sieci
Przy lokalizacji różnych rurociągów  wodnych istnieje możliwość identyfikacji wód po pobraniu próbek wody.
 

    Wibroakustyka

Pomiary wibracji i hałasu materiałowego, obrazy widma FFT dźwięków.
Przykładowe zastosowania:
- diagnostyka pracujących urządzeń (pompy, silniki itp.)
- pomiary wibracji: łożysk, rurociągów

Monitoring

Pomiary przepływów i ciśnienia wody w rurociągach. Monitoring sieci wodociągowej.

Klienci

O firmie

Kontakt z firmą

Tel. kom.: +48 501 145 659
e-mail: wodoserwis1@wodoserwis.pl


Inne praktyczne informacje:

Normy zużycia wody

Wodoserwis przedstawia zbiór obowiązujących norm zużycia wody ujętych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie "określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dziennik Ustaw nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 r.- Poz. 70)" oraz zebrał wiele innych norm zużycia, które cieszą się zainteresowaniem.

Istnieją inne, szczegółowe, jednostkowe zapotrzebowania lub zużycia wody wynikające z dokumentacji, z technologii lub z badań praktycznych, wiele z nich zebrano na stronie Firmy. 

Przepisy badania szczelności

COBRTI - zeszyt 3: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych

Firma Wodoserwis  pomaga.
Na swojej stronie zamieszcza zbiór przepisów  i  norm  dotyczących  badania  szczelności  rurociągów,  zbiorników  i  kanalizacji:
-   Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych oraz instalacji wodociągowych - wymagania techniczne, opracowane na podstawie obowiązujących przepisów przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL (COBRTI INSTAL) - zeszyt 3 , zeszyt 7, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
-   Badanie szczelności rurociągu wodnego lub instalacji wodnej - badania odbiorcze według norm
-   Badanie szczelności zbiorników wodnych - badania odbiorcze według norm
-   Badanie szczelności kanalizacji - badania odbiorcze według normy

 

Historia wodociągu i kanalizacjiHistoria wodociągu

Dla  zainteresowanych  historią techniki  wodociągowej Wodoserwis  zamieszcza  stronę:  Historia wodociągu i kanalizacji, opracowaną min. na podstawie broszury Tow. Wyd. "POGOŃ" - "Wodociąg Miasta Krakowa" - Ludwik Dużyk (Wilno - 1936 r.) 

 

  

Obserwuj  Wodoserwis na kanałach:

 Facebook    Twitter   YouTube

BLOG - woda i technika

Mapa strony

ostatnia aktualizacja: 27 maja 2024 r.       realizacja:

 

 
: